{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

件商品
你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

❰ 購物金及優惠券問題 ❱

Q:購物金是什麼?可以做什麼?

 

會員透過購物及各種活動所獲得的購物金,可以集點折抵訂單金額。購物金1元折抵現金1元。

Q:購物金怎麼使用?可以一次折抵嗎?運費也可以折抵嗎?

 

購物金存在您的會員帳戶,登入會員後,結帳時系統將自動折抵,訂單金額滿1000元即可折抵100元購物金,運費不在折抵範圍內。

Q:購物金有使用期限嗎?

 

首次註冊的會員所得到的會員購物金及購物回饋的購物金,無使用期限。

購物折抵購物金時,系統將自動優先折抵有時效性的購物金

會員生日購物金需在生日起30天內使用完畢

若是不定時活動發送的購物金,則依照活動說明為準。

Q:怎麼查詢我的購物金使用期限?

 

登入會員後,點選[我的帳戶]中的[商店購物金]頁籤,即可查詢 購物金餘額、取得或扣除日期、使用點數、到期日等詳細資訊。

Q:怎麼使用優惠券的折扣碼?

 

優惠券折扣碼將不定時由「官網」、「恩藝偲 NES cosmetics FB粉絲專頁」及「恩藝偲 NES cosmetics LINE@」發送。

結帳時於「訂單資訊」區塊 ▶ 點擊「使用促銷代碼」 ▶ 輸入折扣碼後 ▶ 點選「套用」,系統會自動顯示折扣金額,即表示有順利折抵。